Aktuelne vijesti

Najava III. zimske eMPIRICA IT radionice

Visoka škola eMPIRICA, u saradnji sa učenicima Gimnazije „Meša Selimović“ i Gimnazije „Ismet Mujezinović“ iz Tuzle, za učenike III-ih i IV-tih razreda srednjih škola u Brčko distriktu organizuje

 

III. zimsku eMPIRICA IT radionicu

 

IT radionica će biti organizovana u ICT labu Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, na adresi Bulevar mira bb (zgrada Kvadar) u ponedeljak, 27. januara 2014. godine, u terminima:

  •    I. grupa: 09:00 – 12:00 (20 učesnika)
  •    II. grupa: 13:00 – 16:00 (20 učesnika).

 Teme III. zimske eMPIRICA IT radionice su:

  • Kako putem društvenih mreža prezentovati sebe - Edukator: Kemal Nedžibović, Gimnazija „Ismet Mujezinović“ iz Tuzle,
  • Društvene mreže, šta sve mogu!? - Edukator: Amir Mujačić, Gimnazija „Meša Selimović“ iz Tuzle,
  • Iskoristite MovieMaker i YouTube: predstavite sebe i svoju kreativnost – Edukatori: asistenti Visoke škole eMPIRICA.

 

Učesnici I. zimske IT radionice - srednjoškolci Brčko distrikta

O radionicama:

Kako putem društvenih mreža prezentovati sebe?

Učesnici trebaju navesti svoje asocijacije kada su u pitanju društvene mreže. Putem njihovih razmišljanja navest ćemo ih na temu "Kako da putem društvenih mreža prezentujete sebe?". Kroz igrice ličnog predstavljanja, rada u timu i trening nastupa u medijima učesnici će biti istrenirani kako da prodaju svoju ideju, kako da promovišu sebe i kako do dođu do ciljane populacije.

Društvene mreže, šta sve mogu!? 

Ovom radionicom cilj je učesnicima pokazati šta sve mogu postići putem društvenih mreža. Kako na njima prezentovati svoju ideju, te kako ih iskoristiti da ispune svoj cilj. Želimo učesnicima pokazati kako društvene mreže mogu koristiti i za reklamu svojih ideja i projekata na mnogo inovativnih načina.

Iskoristite MovieMaker i YouTube: predstavite sebe i svoju kreativnost

U okviru ove teme učenici će se upoznati sa osnovnim mogućnostima MovieMaker-a, programa za obradu zvuka i videa s ciljem izrade vlasitih video zapisa, te sa YouTube on-line editing aplikacijom. Kroz radionicu će biti osposobljeni za samostalnu izradu video zapisa korištenjem MovieMaker-a i YouTube on-line editing aplikacije.

 

Učesnici II. proljetne ICT radionice - srednjoškolci iz Tuzle

Ista radionica je također bile održana 16. i 17.12.2013. godine u Gimnaziji "Meša Selimović" u Tuzli, za 100 učenika srednjih škola iz Tuzle, kao dio projekta "Hi 5 for Wi-Fi", autora-učenika Amira Mujačića i Kenana Hadžihasanovića.

Učešće na III. zimskoj eMPIRICA IT radionici je besplatno, broj učesnika je ograničen, prijave putem srednjih škola u Brčko distriktu, koje su dobile i pismenu obavijest. Spisak zainteresovanih učenika III i IV razreda treba sadržavati: ime i prezime, razred, e-mail adresu i kontakt telefon.

Svi učesnici IT radionice dobit će potvrde o učešću i prigodne poklone.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel