Aktuelne vijesti

Prva instalacija Cisco WebEx sistema u BiH

Web-konferencijska predavanja iz Slovenije studentima širom BiH

 

Visoka škola eMPIRICA je u februaru 2013. godine realizovala prvo u nizu web-konferencijskih predavanje, gdje su predavači bili eminentni profesori iz Slovenije. Za potrebe ovih predavanja je do jula 2013. godine korišten ARNES-ov (Academic and Research Network of Slovenia) Adobe Connect sistem.

Od oktobra 2013. godine Visoka škola eMPIRICA za potrebe web-konferencijskih predavanja koristi  vlastiti sistem Cisco WebEx, koji je po prvi puta dostupan na nekoj visokoškolskoj ustanovi u BiH kao vlastiti servis. Radi se o jedinoj instalaciji WebEx sistema na području BiH do sada. O kakvom rješenju je riječ govori i podatak da Cisco ubraja WebEx u top-pet svojih proizvoda i rješenja. S obzirom da studenti eMPIRICE već imaju iskustva u web-konferencijskim predavanjima, prelazak na novo tehnološko rješenje koje koristi preko 3.000.000 korisnika u svijetu nije im predstavljalo problem, a sama usluga je značajno unaprijeđena.

Dijeljene aplikacija tokom web-konferencijskog predavanja

Mogućnosti koje WebEx pruža svojim korisnicima uključuje podršku za održavanje sastanka, predavanja, treninga (prijenos videa i zvuka između učestvujućih strana u realnom vremenu), zatim omogućava zajednički rad, dijeljenje prezentacija, aplikacija i drugih sadržaja između učesnika koji se nalaze na različitim lokacijama i koji koriste različite uređaje, budući da je za korisnike u pokretu dostupna i mobilna aplikacija WebEx-a (m-learning). Virtualnoj WebEx učionici redovni studenti eMPIRICE pristupaju iz učionice u Brčkom, a studenti na daljinu se uključuju sa svojih lokacija – od kuće ili posla, iz raznih gradova BiH.Tokom realizacije web-konferencijskih predavanja učesnik, koji se u WebEx terminologiji naziva host-om (obično profesor), ima kontrolu u kreiranoj virtualnoj učionici u pogledu davanja dozvole za prisustvo ili prava riječi učesnicima koji sudjeluju u konferenciji (studenti). WebEx također omogućava da i drugi učesnici konferencije preuzimaju kontrolu nad aplikacijama u cilju prezentiranja nekog rada ili rješavanja određenih zadataka (studenti - prezenteri). Jedna od značajnih mogućnosti WebEx-a je snimanje web-konferencijskih predavanja tako da studenti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima u zakazano vrijeme mogu kasnije pogledati snimak predavanja.

Zajednički rad na kodu tokom web-konferencijskog predavanja

Visoka škola eMPIRICA ima dogovorenu dugoročnu saradnju sa eminentnim profesorima sa Univerziteta u Mariboru, Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane i Tehničkog univerziteta u Grazu, te vrhunskim ICT stručnjacima iz Hrvatske, Slovenije i SAD-a, sa ciljem da svojim studentima obezbijedi pristup savremenim iskustvima u ICT oblasti i podučavanje od strane svjetski priznatih predavača i stručnjaka. WebEx je samo jedno od naprednih rješenja za podršku e-učenju koji se na eMPIRICI koriste u tu svrhu. U nastavi na Visokoj školi eMPIRICA koriste se i druge obrazovne tehnologije zasnovane na ICT-u, od kojih je najznačajnija upotreba LMS/LCMS sistema za e-učenje putem Interneta pod nazivom e-campus, koji omogućava razvoj i isporuku multimedijalnih, interaktivnih obrazovnih sadržaja kao i kreiranje naprednog virtualnog obrazovnog okruženja za podršku e-učenju (www.ecampus.ba), te vlastiti YouTube kanal za isporuku video-baziranih obrazovnih sadržaja.

Web-konferencijsko predavanja dr.sci. Sebastiana Lahajnara iz Ljubljane za studente u BiH

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel