Aktuelne vijesti

Visoka škola eMPIRICA ugostila buduće brucoše iz Tuzle

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je 17. aprila 2013. godine, u sklopu promoviranja kvalitetnog visokoškolskog obrazovanja, ugostila grupu maturanata iz Tuzle. Ukupno 27 maturanata Elektrotehničke škole u pratnji profesora, te nekoliko učenika Gimnazije „Meša Selimović“ su u sklopu stručne posjete boravili na Visokoj školi eMPIRICA.

Maturante je pozdravnim govorom dočekao direktor Visoke škole eMPIRICA mr.sc. Muhdin Mujačić, nakon čega je održana prezentacija studijskih programa i načina studiranja koje ova visokoškolska ustanova nudi. Tom prilikom su maturantima predstavljene prednosti odabira studijskog programa Poslovne informatike, koji nudi dvojnu BiH-EU diplomu, i Inženjerske informatike, koji u sklopu svog nastavnog plana i programa integrira i program Cisco akademije mrežnih tehnologija.

Maturanti su nakon toga prisustvovali ICT radionici koja je tematski bila posvećena mrežnim tehnologijama, i tehnologijama za podršku učenju na daljinu. Kako bi se prisutnima što vjernije ilustrovalo gradivo koje se izučava u okviru studijskog programa Inženjerske informatike, organizovan je trening u okviru Cisco akademije mrežnih tehnologija VS eMPIRICA tokom kojeg su predstavljene savremene komunikacijske tehnologije i tehnike. U sklopu ovog treninga, asistenti Visoke škole eMPIRICA su učenicima predstavili softverska rješenja za projektovanje, analizu i održavanje računarskih mreža, a prisutni su imali priliku i da se upoznaju sa najmodernijim mrežnim uređajima.

Maturanti su također prošli i kroz eCampus trening pod nazivom „ICT u službi efikasnog učenja na daljinu“. Naime, pored redovnog načina studiranja, Visoka škola eMPIRICA svojim studentima nudi mogućnost studiranja na daljinu putem platforme eCampus. Ova platforma studentima omogućava pristup e-materijalima i e-učionicama putem Interneta, što znači da student može učiti za ispite sa bilo kojeg mjesta na kojem ima omogućen pristup Internetu. Pored toga, eCampus nudi i niz drugih mogućnosti koje olakšavaju učenje, kao što su motivacijska pitanja, online testovi, komunikacija sa predavačima, asistentima i drugim studentima, i drugo. Maturantima je objašnjeno kako koristiti funkcionalnosti eCampus sistema, a asistenti su im ujedno pokazali i kako studenti pristupaju video-baziranim multimedijskim sadržajima na FTP serveru i YouTube kanalu Visoke škole eMPIRICA.

Prisutni učenici, kao i njihovi profesori, su bili jako zadovoljni organizacijom i sadržajem posjete, tokom koje su imali mogućnost da usvoje nova znanja iz oblasti modernih ICT tehnologija, kao i da se upoznaju sa inovativnim pristupima i savremenim načinom organizovanja studija na Visokoj školi eMPIRICA.

Ovom prilikom je najavljena i organizacija II. ljetne eMPIRICA ICT radionice za brčanske maturante sa fokusom na savremene komunikacijske tehnologije i tehnologije za podršku e-učenju. Podsjećamo, I. zimska eMPIRICA IT radionica za brčanske maturante bila je organizovana u januaru ove godine, na kojoj je učešće uzelo  20 brčanskih srednjoškolaca iz JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko distrikt BiH, JU Tehnička škola Brčko distrikt BiH i JU Ekonomska škola Brčko distrikt BiH.


Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel