Aktuelne vijesti

Visoka škola eMPIRICA promovira i nagrađuje najuspješnije

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je po završetku I. semestra akademske 2012./2013. godine dodijelila nagrade svojim najuspješnijim studentima. Nagrade su uručene studentima koji su ostvarili najviši prosjek ocjena na ispitima u I. semestru:

Muhamed Poljaković, student na studijskom programu Inženjerska informatika, prosjek ocjena 9,20

Denis Bećirović, student na studijskom programu Poslovna informatika, prosjek ocjena 9,00

Oba studenta su svojim trudom i zalaganjem postigli izvanredne rezultate položivši sve ispite I. semestra sa odličnim prosjekom. U cilju promoviranja izvrsnosti, Visoka škola eMPIRICA ih nagrađuje sa eMPIRICA S-Box torbom za laptop i novčanim bonom koji će moći iskoristiti prilikom plaćanja upisnine.

Na Visokoj školi eMPIRICA se ne ocjenjuje samo rad studenata, već i nastavnog osoblja. Sa ciljem unaprijeđenja kvalitete nastavnog procesa, studenti Visoke škole eMPIRICA su na kraju I. semestra imali priliku da učestvuju u evaluaciji predmeta, nastavnika i asistenata putem anonimnih upitnika.  U skladu sa rezultatima ove evaluacije, najbolji predavač u I. semestru je mr. sci. Adis Puška na predmetu Osnove menadžmenta sa ocjenom 4,79, a najbolji asistenti su dipl.ing.el. Samira Mujkić i dipl.ing.el. Dinko Demirović na predmetima Uvod u računarstvo i informatiku i Informacijski sistemi sa ocjenama 4,83. Predmet koji je, po ocjeni studenata, zaslužio najvišu ocjenu je Osnove menadžmenta sa prosječnom ocjenom 4,61.

mr.sci. Adis Puška, predavač

                    

  asistent Samira Mujkić, dipl.ing.el.              asistent Dinko Demirović, dipl.ing.el.

Neke od kvalitativnih ocjena koje su studenti naveli tokom evaluacije predmeta, nastavnika i asistenata bile su:

''Dobar pristup studentima, gradivo kvalitetno, materijal za učenje više nego obiman i dobar'' (Poslovni engleski I)

''Komunikacija između profesora i studenata je na zavidnom nivou, stav profesora preme studentima je i više nego odličan.'' (Uvod u računarstvo i informatiku)

''Kao što sam rekao za profesora tako slijedi i za asistenta i asistenticu, sve najbolje, vrijedni su i trude se da nam pomognu i objasne.'' (Uvod u računarstvo i informatiku)

''Super rad, predavanja na visokom nivou. Odlično! Nadam se da će ovakav odnos i pristup ostati do kraja'' (Digitalni sistemi)

''Nastavnik je veoma susretljiv i sve pohvale za pristup i prezentaciju gradiva.'' (Osnove menadžmenta)

''Na mjestu je te mi je mnogo približila gradivo kao i razjasnila neke nejasnoće. Odlično odabrani zadaci za vježbe, sve iz prakse. Svaka čast.'' (Osnove menadžmenta, komentar na rad asistentice).

U cilju osiguranja visokog stepena kvaliteta obrazovanja, na Visokoj školi eMPIRICA će se nastaviti praksa prepoznavanja i nagrađivanja najboljih, kao i kontinuirana evaluacija nastavnog procesa, te nastavnog i administrativnog osoblja od strane studenata.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel