Aktuelne vijesti

24 studenta uspješno položila prvi semestar Cisco akademije

Studijski program Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program inženjerske informatike u Bosni i Herzegovini koji studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije mrežnih tehnologija u okviru samog studija, na način da su 4 semestra CCNA programa Cisco akademije sadržajno preslikana u 4 predmeta studijskog programa. Izvođenjem nastave u savremeno opremljenoj Cisco laboratoriji studenti se već tokom studija pripremaju za uspješno polaganje Cisco certifikata, jednog od najcjenjenijih industrijskih certifikata u svijetu u oblasti mrežnih tehnologija. Studenti Visoke škole eMPIRICA, ali i drugi polaznici lokalne Cisco akademije VS eMPRICA, znanja iz oblasti mrežnih tehnologija stiču od predavača koji je već 10 godina član Cisco Networking Academy programa, za što je i dobio priznanje Instructor Years of Service Recognition za desetogodišnje aktivno učestvovanje u Cisco Networking Academy programu, kao jedan od samo četiri Cisco instruktora sa područja Bosne i Hercegovine koji su 2013. godine dobili ovo prestižno priznanje.

31 student studijskog programa Inženjerska informatika na Visokoj školi eMPIRICA pohađalo je prvi semestar Cisco akademije mrežnih tehnologija tokom ljetnog semestra akademske 2012./2013. godine u okviru predmeta Uvod u računarske mreže. Nastava na predmetu je izvođena u potpunosti prema Cisco CCNA programu za prvi semestar, te je nastavni materijal bio na engleskom jeziku, dok su predavanja i vježbe izvođene na lokalnom jeziku. Studenti nisu iskazali probleme pri učenju ovog predmeta zbog multimedijom bogatog obrazovnog materijala, koji pruža i određeni stepen interakcije studentima u vidu vježbi i testova kojima mogu pristupiti na kraju pojedinih poglavlja. Kako Visoka škola eMPIRICA ima praksu da za svoje studente na daljinu snima predavanja i vježbe na većini predmeta, tako su snimci svih predavanja prema programu Cisco akademije dostupni studentima na lokanom jeziku na YouTube kanalu eMPIRICA. Snimci predavanja, multimedijski sadržaji, kvalitetno i stručno nastavno osoblje i uvijek dostupna laboratorija za rad i vježbu su glavni razlozi postignutih rezultata i zadovoljstva kod studenata, budući da su na ovom predmetu stekli značajna praktična i upotrebljiva znanja koja će im koristiti u daljem školovanju i kasnije radu.  Stoga je na Visokoj školi eMPIRICA 12.01.2014. godine upriličena dodjela prvog od ukupno četiri certifikata za 24 studenta koji su uspješno završili prvi semestar CCNA programa Cisco akademije. Studenti koji su ostvarili značajne rezultate su uz certifikat dobili i pohvalu Cisco Networking Academy kao poticaj za uspješno svladavanje gradiva i u narednim semestrima Cisco akademije mrežnih tehnologija.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel