Aktuelne vijesti

Saopštenje za javnost povodom obavljenog upravnog nadzora od strane Odjeljenja za obrazovanje

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je 12.09.2013. godine pod brojem predmeta 37-000947/13 izdalo Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH Obavještenje o obavljenom upravnom nadzoru kojim je utvrđeno da je Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u akademskoj 2012./2013. godini ISPUNJAVALA zakonom propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti.

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je u julu ove godine imenovalo Komisiju za provjeru ispunjenosti uslova za rad i obavljanje djelatnosti visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH. Komisija je dana 17.07.2013. godine posjetila Visoku školu eMPIRICA radi provođenja upravnog nadzora u smislu provjere ispunjenosti uslova za rad visokoškolske ustanove i ispunjenosti Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Brčko distrikta BiH. Komisija je izvršila detaljan uvid u sva tražena dokumenta te prikupila dokumentaciju koja se odnosi na rad Visoke škole eMPIRICA i ispunjenost standarda i normativa, obavila pregled prostora i opreme, te prikupila informacije o načinu izvođenja obrazovnog procesa za redovne i studente na daljinu. Članovi Komisije su na stručan, efikasan i korektan način izvršili navedene provjere tokom kojih su na raspolaganje dobili svu traženu dokumentaciju.

 

Poslovna politika Visoke škole eMPIRICA od njenog osnivanja i dalje je stvaranje zdravog i uređenog okruženja u kojem će studenti imati priliku da steknu kvalitetno obrazovanje – ne samo diplomu, nego i znanja i vještine, a što bi trebalo predstavljati zajedničku brigu i odgovornost nadležnih institucija, visokoškolskih ustanova i zajednice. Smatramo da je saradnja sa institucijama nadležnim za visoko obrazovanje ne samo obaveza svih visokoškolskih ustanova, nego dugoročno jedini ispravan izbor, jer svi oni koji mogu uticati na stanje u visokom obrazovanju ne smiju zaboraviti njegovu svrhu i činjenicu da su studenti i njihova budućnost najvažniji u ovom procesu. Istovremeno, potrebno je kreirati i mehanizme koji će stvoriti preduslove za dugoročni opstanak visokoškolskih ustanova koje svoju djelatnost obavljaju u skladu sa pozitivnim zakonskim aktima,  zadovoljavajući propisane standarde i normative, ali i gradeći sistem kvaliteta baziran na Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Visoka škola eMPIRICA je svoju opredijeljenost standardima kvaliteta visokog obrazovanja iskazala i dobivanjem akreditacije Slovenačke nacionalne agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS, što našim studentima omogućuje sticanje dvojne diplome – bosanskohercegovačke i slovenačke.

Slijedom navedenog, pozdravljamo sva daljnja nastojanja cjelokupne društvene zajednice i svih ključnih institucija da se na području Brčko distrikta izgradi prepoznatljivo visokoškolsko obrazovno okruženje koje će omogućiti mladima da ostanu i kvalitetno studiraju u svom gradu, ali i koje će privući veliki broj zainteresovanih studenata iz drugih krajeva BiH i okruženja. Vjerujemo da će aktivnosti javnih institucija Brčko distrikta na dosljednoj provjeri ispunjenosti uslova, te ispunjenosti Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, vratiti povjerenje građana u obrazovanje na visokoškolskim ustanovama Brčko distrikta, bez obzira da li je riječ o javnim ili privatnim ustanovama.

 

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel