Aktuelne vijesti

Delegacija Visoke škole eMPIRICA na sastanku kod gradonačelnika Brčko distrikta

 

Podrška razvoju kvalitetnog visokoškolskog obrazovanja u Brčkom

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić upriličio je 23.5.2013. godine u Vijećnici sastanak sa upravom i osnivačima Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH. Sastanku su prisustvovali i direktor Visoke škole eMPIRICA mr.sci. Muhdin Mujačić te predstavnici Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane koja je suosnivač Visoke škole eMPIRICA – direktor Darko Bele i dekanesa dr. Julija Lapuh Bele.

Tom prilikom su predstavnici VŠ eMPIRICA gradonačelnika Domića upoznali sa djelovanjem ove visokoškolske ustanove od njenog osnivanja do danas, te izložili principe i način izvođenja nastavnog procesa kao i kriterije kvaliteta koji se primjenjuju na VŠ eMPIRICA. Pored toga, osnivači su gradonačelnika informisali i o činjenici da su Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS odobrenje za izvođenje transnacionalnog studija Poslovne informatike na VŠ eMPIRICA u Brčkom. Studenti VŠ eMPIRICA, na osnovu te odluke, istovremeno se administrativno vode kao studenti obje visoke škole, i po okončanju studija dobijaju dvije diplome: diplomu VŠ eMPIRICA i diplomu Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane. Osnivači su istakli da je sam proces sticanja NAKVIS odobrenja bio dugotrajan i zahtjevan jer je VŠ eMPIRICA tokom tog procesa bila u obavezi dokazati kvalitetu svog nastavnog kadra, fizičkih resursa i procedura, što je u konačnici i učinjeno. Samim izdavanjem odobrenja, NAKVIS nalaže da se nastava izvodi u skladu sa standardima propisanim od strane ove Agencije, što se kontinuirano prati i evaluira kroz interne i eksterne postupke evaluacije.

Tokom sastanka je također istaknuto da se na Visokoj školi eMPIRICA nastavni proces odvija u skladu sa važećom licencom, na dva studijska programa Inženjerska informatika i Poslovna informatika, pri čemu je u nastavni proces na prvoj godini studija uključeno 14 nastavnika i asistenata. S obzirom da je Visoka škola eMPIRICA bezuslovnu licencu od strane Odjeljenja za obrazovanje dobila u januaru 2012. godine, u akademskoj 2012./2013. godini se nastava izvodi samo na prvoj godini studija.

Gradonačelnik Domić i predstavnici VŠ eMPIRICA su zajednički konstatovali da je neophodno raditi na uspostavi i razvoju kvalitetnog visokoškolskog obrazovanja u Brčko distriktu BiH, podržavajući sve aktivnosti i djelovanja koja vode tom cilju. Gradonačelnik Domić je također istakao da visokoškolsko obrazovanje predstavlja jedan od temelja razvoja društvene zajednice u cjelini, i da mu se kao takvom mora posvetiti posebna pažnja i dodijeliti zasluženo mjesto u razvojnim planovima Brčko distrikta.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel