Aktuelne vijesti

Besplatna Cisco akademija za studente Inženjerske informatike

Inženjerska informatika je jedini studijski program takve vrste u BiH koji, u okviru svog nastavnog plana, studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije mrežnih tehnologija, čime se oni pripremaju za uspješno polaganje Cisco certifikata. Studenti Visoke škole eMPIRICA u okviru naše lokalne Cisco akademije VS eMPIRICA, a što je integrirano u sam studijski program, pohađaju i polažu četiri semestra Cisco akademije po CCNA programu, čime istovremeno dobijaju ocjene na odgovarajućim predmetima i stiču diplome Cisco akademije koje su jedinstvene u cijelom svijetu. 

Cisco akademija mrežnih tehnologija je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Program je ustanovljen 1997. godine, jedinstven je u cijelom svijetu, i godišnje ga pohađa 900.000 polaznika.

Cisco certifikati su priznati u cijelom svijetu, jer garantuju posjedovanje praktičnih i teoretskih znanja neophodnih za kvalitetno projektovanje mrežnih sistema, njihovu uspostavu i održavanje u institucijama i firmama svih djelatnosti.

Akademija cjeloživotnog učenja eMPIRICA je u postupku registracije Persons VUE testnog centra koji je jedini ovlašten od strane Cisco-a za testiranje i izdavanje Industrijskog Cisco CCNA certifikata, tako da će studentima biti omogućeno polaganje ovog i drugih sličnih ispita u prostorijama Visoke škole eMPIRICA u Brčko distriktu.

Kao posebnu pogodnost želimo izdvojiti činjenicu da studentima studijskog programa Inženjerska informatika Visoka škola eMPIRICA finansira troškove edukacije u okviru lokalne Cisco akademije VS eMPIRICA koji na tržištu iznose 2000 KM.

Why to Choose to Study at eMPIRICA

College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA in Brcko District BiH offers truly unique study programmes in BiH and high quality access to educational process, which puts students' demands and needs in focus.

Read more

 

Top 10

Ten reasons why to study at College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA

Read more

 

Dual Diploma-Transnational Study Programme

eMPIRICA College and Ljubljana School of Business received in September 2012 from the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education NAKVIS (www.nakvis.si) authorisation to conduct transnational Business Informatics studies and issue BIH-SLO diplomas.

Read more

 

Price List- Tuition that Covers all Studies Expenses

Dear students, so as to make your studies more financially affordable, keeping a high level of quality we have devised a scholarship that covers all your expenses during the studies.

Read more

 

Recognition of Exams and Industry Certificates

We believe that many of you partly received education at other higher education institutions. We recognise your every knowledge which is connected to out study programme.

Read more

 

Certiport Testing Centre

In November 2012, College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA became Certiport testing centre.

Read more
 

Local Cisco Networking Academy VS eMPIRICA

Local Cisco Networking Academy eMPIRICA

Read more

 

 

 

 

YouTube Channel